Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Официално беше открит рехабилитираният по Оперативна програма „Околно среда“ път от местността Беклемето до хижа Дерменка

11 Август 2023

На 10 август се състоя церемония по официалното откриване на пътя, който свързва високопланинския проход „Беклемето“ с хижа „Дерменка“ в Национален парк „Централен Балкан“.
Дейностите по обекта продължиха от 2019 до 2023 г. с изпълнението на техническия проект „Ремонт и възстановяване на път Беклемето – Дерменка“, с обща дължина на обекта 10 км.
Поради лошото състояние на пътя в миналото движението на МПС извън основното трасе доведоха до увреждане на съседни територии. С извършената рехабилитация на основното пътно трасе и монтирането на съоръжения, ограничаващи нерегламентираното движение на МПС, се благоприятства възстановяването на ерозиралите в съседство с пътя терени.
Гости на събитието бяха представители на екипа за управление на проекта, изпълнители, проектанти, авторски и строителен надзор, служители на Оперативна програма „Околно среда“ и на двете общини в териториалния обхват на обекта – Троян и Карлово, журналисти.
Пътят е рехабилитиран  в рамките на Договор „Опазване на безлесни природни местообитания чрез ремонт и възстановяване на път „Беклемето“ - хижа „Дерменка“ по Проект BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан”, одобрен за финансиране със Заповед на Министъра на околната среда и водите № РД-ОП-96/26.09.2018 г., по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 - 2020 г, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.