Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Още екскурзии с водач в буковите гори на Национален парк „Централен Балкан“

11 Юли 2022
В продължение на инициативата на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ за организиране на безплатни посещения с водачи в буковите гори, част от сериен обект от Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО, са планирани последните две посещения през 2022 г. Целта е да се даде възможност на по-широк кръг хора да се докоснат до кътчета от българската природа, получили международно признание.
Предвидени маршрута за запознаване с буковите гори на „Централен Балкан“ са:
  1. Местност Беклемето – хижа „Козя стена“ – хижа „Хайдушка песен“ (висока степен на трудност) – 03 септември 2022 г.
  2. Екопътека „Царичина“ (средна степен на трудност) – 10 септември 2022 г.
Всеки кандидат, за да се включи в някое от събитията трябва да попълни формуляр за участие, в който да посочи предпочитания/ предпочитаните от него маршрут/ маршрути. Коректно попълнения формуляр е гаранция за участие в подбора. За всеки маршрут е определен максимален брой на участниците, които ще бъдат избрани по определени критерии като поредност на подадения формуляр, информация за интересите и опита на кандидатите и др.
Формулярът за участие може да намерите тук.
Моля изпратете попълнения формуляр до 15 август 2022 г. на електронна поща project@centralbalkan.bg. За повече информация може да се обадите на тел. 0886 09 06 58 или тел. 0886 76 19 94.
Не забравяйте да отбележите във формуляра дали ще бъдете придружавани от Вашите деца, а също и дали друг член на Вашето семейство е попълнил своята заявка за участие.
Списък с избраните участници ще бъде публикуван на 16 август 2022 г. в Интернет на адрес www.centralbalkan.bg, както и на фейсбук страницата на Парковата дирекция.
 
Маршрут 1: Местност Беклемето – х. „Козя стена“ – х. „Хайдушка песен“ (висока степен на трудност) – 3 септември 2022 г.
Този маршрут ще ни отведе от местността Беклемето на запад в Национален парк „Централен Балкан“ до х. „Козя стена“. След това ще продължим през резерват „Козя стена“ – най-малкият резерват на територията на Парка, към хижа „Хайдушка песен“. Резерватът обхваща северните склонове на върховете Боба и Коликон и скалния феномен Козя стена. Създаден е с цел опазване на застрашения от изчезване еделвайс и на вековните буково-елови гори. След като преминем през дивните гори на Резервата ще слезем до х. „Хайдушка песен“ над с. Чифлик.  По маршрута, ще се запознаем с особеностите на горите в региона и защо дори ЮНЕСКО обръща внимание на защитата им.
Изходният пункт е гр. Троян – автогара. Часът, в който се събираме е 08:45. Часът на заминаване към м. Беклемето, с организирания от нас транспорт е 9:00. В края на прехода отново ще разчитаме на организиран превоз от хижа „Хайдушка песен“ до гр. Троян. Очакван час на връщане в Троян – 17:00 часа. За всички участници са осигурени сух пакет за обяд и вода. Транспортът и храната са безплатни за участниците в прехода!
Маршрут 2: Екопътека „Царичина“ (средна степен на трудност) – 10 септември 2022 г.
Този маршрут ще ни покаже част от резерват „Царичина“ – един от деветте резервата на територията Парка и част от българския компонент на серийния обект на световното наследство на ЮНЕСКО, опазващ най-представителните букови гори на Европа. Разположен е в най-северните склонове на Стара планина. Ядрото му се оформя от водосбора на р. Болованджика и обхваща близо 33 кв. км. площ. Маршрутът ни ще премине успоредно на границата на Резервата, достигайки до погледна площадка в м. „Слончето“ и до връх Голяма Шаля.
Изходният пункт е с. Рибарица – площадът пред сградата на кметството. Часът, в който се събираме е 9:00. Часът на заминаване към местност Нефтохима е 9:15. Транспортът ще бъде споделен, като ще се комбинираме съобразно наличните автомобили и хора. Очакван час на връщане в с. Рибарица – 14:30 часа. За всички участници са осигурени сух пакет за обяд и вода. Храната е безплатна за участниците в прехода!
През 2017 г. най-съхранените и най-представителните естествени букови гори от деветте резервата на Национален парк „Централен Балкан“ са част от серийния транснационален обект на световното природно наследство на ЮНЕСКО „Старите и първични букови гора на Карпатите и други региони в Европа“. С площ от близо 11 хил. хектара българският компонент е най-голям по площ сред общо 94, разпределени в 18 европейски държави.
Посещенията в горите на „Централен Балкан“ се реализират в изпълнение на дейност „3.02. Повишаване на осведомеността на местно и национално ниво“ по Проект LIFE PROGNOSES – „Укрепване защитата на стари и първични гори в Европа чрез акцентиране върху обекти от Списъка на световното наследство“ (LIFE PRotection of Old Growth Forests in Europe: Natural heritage, Outline, Synthesis and Ecosystem Services (Strengthening primary and old growth forest protection in Europe by capitalising on World Heritage sites) LIFE20 PRE/BE/00011).
Препоръчваме Ви за организираните преходи да си направите планинска застраховка!