Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Парковата дирекция получи десет нови мотоциклета и оборудване за превантивен контрол

30 Март 2023
През изминалата седмица в Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ бяха доставени десет нови мотоциклета, резервни части и екипировка за тях. Договорът за доставката им се реализира в рамките на дейност „Превенция и борба с пожари и бракониерство чрез осигуряване на необходимата техника и оборудване“ по проект „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан", финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.".
Основен приоритет в дейността на парковата администрация е осъществяване на контрол по спазване режима на поверените за управление защитени територии – Национален парк „Централен Балкан“ и деветте резервата в неговия обхват, както и  резерват „Еленова гора“ и поддържан резерват „Чамджа“. Новото оборудване ще подпомогне изпълнението на служебните задължения на служителите от отдел „Контрол и охрана“  чрез по-ефективно планиране на задълженията по охрана и заедно с това ще намали времето за реакция при възникване на кризисни ситуации.  
Превозните средства ще бъдат използвани за засилен контрол срещу бракониерство,  нерегламентирано навлизане на МПС, провеждане на бързи акции срещу нарушители, осуетяване на възникнали пожари и други бедствия в управляваните от парковата дирекция защитени територии. 
Новите мотоциклети са само част от оборудването, което ще обезпечи техническа възможност за по-активна превантивната дейност за служителите от Националния парк.  Като резултат от изпълнението на проекта вече са налични четири комплекта специализирани противопожарни модули, четири дрона, контролно-информационен пункт тип контейнер, термовизионни камери, бинокли, включително такива за нощно виждане, зрителни тръби, видеокапани, фотоапарати и прожектори. Доставена е и комуникационна система, включваща диспечерски пункт, стационарни и мобилни радиостанции. Предстои получаването на противопожарно оборудване за депа, които ще бъдат локализирани на територията на Националния парк.   
Доставеното оборудване ще спомогне за повишаване на мобилността на служителите Паркова охрана, засилване ефективността на контролно-охранителната дейност и преди всичко ще подобри превантивната дейност за недопускане на природни и антропогенни фактори, водещи до увреждане на целевите природни местообитания.