Планът за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ през 2020 г. е утвърден

24 Февруари 2020
Със Заповед на Директора на Парковата дирекция днес, 24 февруари 2020 г. е утвърден Годишният план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2020 г. Заповедта, Планът и всички приложения към него могат да бъдат открити тук.
В едномесечния срок след оповестяването на проекта на Плана се приемаха писмени предложения и възражения по предвидените в него процедури.
Комисия разгледа всички постъпили писмени мнения, предложения и възражения, приетите от тях са отразени в утвърдения Годишен план.
Приемът на заявления за ползване на пасища в Парка през 2020 г. ще се състои съгласно следния график:
  • Централен офис: 13, 20, 23 и 30 март 2020 г. от 9 до 12 и от 13 до 16 часа; адрес и тел. за контакти: гр. Габрово 5300, ул. „Бодра смяна“ №3, тел.: 066 801 277.
  • Офис „Рибарица“: 24 и 25 март 2020 г. от 9 до 14 часа; адрес и тел. за контакти: с. Рибарица 5720, Кметство Рибарица, тел.: 0889 781 822.
  • Офис „Априлци“: 26 и 27 март 2020 г. от 9 до 12 и от 13 до 16 часа; адрес и тел. за контакти: гр. Априлци 5641, ул. „Васил Левски“ №84, тел.: 0885 696 091.
  • Офис „Карлово“: 9 – 12 март 2020 г. от 9 до 12 и от 13 до 16 часа; адрес и тел. за контакти: гр. Карлово 4300, ул. „Водопад“ №35, тел.: 0886 761 561.
  • Офис „Павел баня“: 18 и 19 март 2020 г. от 9 до 12 и от 13 до 16:30 часа; адрес и тел. за контакти: гр. Павел Баня, ул. „Петко Колев“ №66, тел.: 0889 862 216.
  • Офис „Калофер“: 16 и 17 март 2020 г. от 9 до 12 и от 13 до 16:30 часа; адрес и тел. за контакти: гр. Калофер 4370, ул. „Калифер Войвода“ №33, тел.: 0885 696 090.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg