Покана за предоставяне на оферта

14 Юни 2012
по реда на чл.14, ал.4 т.2 от ЗОП (чрез публична покана)

с  предмет:      
 
„ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ЛЕК АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ,  КУПЕ" за нуждите на
Проект № DIR-593212-1-8 „Актуализиране на План за управление на  НП Централен Балкан”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Повече информация може да намерите тук.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg