ПОКАНА за представяне на оферта

06 Март 2013

ПОКАНА за представяне на оферта по реда на чл.14, ал. 4 т. 2 от ЗОП (Публична покана) за обществена поръчка с предмет:
 
  
„Извънгаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Дирекция „Национален парк Централен Балкан”в  позиции:

Позиция 1 – „Обслужване и ремонт на служебните автомобили за Паркови участъци Тетевен, Троян и Стоките– район Север 1”

Позиция 2 – „Обслужване и ремонт на служебните автомобили за Централен офис Габрово – район Север 2”

Документация за участие може да се изтегли и разгледа от тук

Поканата за представяне на оферта

Покана образец АОП

Краен срок за подаване на оферти: 15.03.2013 г – 16.30 ч.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg