Покана за пресконференция за първо представяне на Проект „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан”.

03 Декември 2018

 


Дирекция „Национален парк Централен Балкан” – Габрово, бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, организира пресконференция за първо представяне на Проект „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан”.
Проектът е одобрен за финансиране със Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-ОП-96/26.09.2018 г., по процедура №BG16М1OРОО2-3.007 „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати" от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г."
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
Пресконференцията  ще се проведе на 13 декември 2018 г., (четвъртък) от 10.30 часа в Заседателната зала (трети етаж) на Община Габрово, пл. „Възраждане“ №3
Парковата дирекция кани представителите на национални, регионални и местни медии, както и журналисти на свободна практика с интерес към природозащитата и опазването на околната среда, да участват в пресконференцията и се запознаят с Проект „„Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан”.

За контакти и повече информация:
Даниела Кръстева, e-mail: dtoteva@centralbalkan. bg
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg