Покана за пресконференция за първо представяне на Проект „Централен Балкан – парк за всички”

26 Ноември 2012
Дирекция „Национален парк Централен Балкан” – Габрово, бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, организира пресконференция за първо представяне на Проект „Централен Балкан – парк за всички”. 
Проектът е одобрен със Заповед на Министъра на околната среда водите, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/11/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”, приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Финансира се от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на РБългария чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г."       Проект „Централен Балкан – парк за всички” е изготвен на основание Закона за защитените територии, Наредбата за разработване на планове за защитени територии и Плана за управление на Национален парк „Централен Балкан” 2001 – 2010 г.”, приет с Решение № 522/04.07.2001 г. на Министерския съвет.
Проектът има обхват на дейностите:

  • за Национален парк Централен Балкан - територии от областите Ловеч, Габрово, Стара Загора, Пловдив и София и от общините Тетевен, Троян, Априлци, Севлиево, Павел баня, Карлово, Сопот, Антон и Пирдоп;
  • за резерват ”Еленова гора” - село Сахране, община Павел баня, област Стара Загора;     
  • за  поддържан резерват „Чамджа” –  село Христо Даново, община Карлово, област Пловдив.
Пресконференцията ще се проведе на 3 декември 2012г., (понеделник) от 11 часа, в Централния офис на Парковата дирекция – Габрово, зала на Учебно-информационния център.
            Парковата дирекция кани представителите на национални, регионални и местни медии, както и журналисти на свободна практика с интерес към природозащитата и опазването на околната среда, да участват в пресконференцията и се запознаят с Проект „Централен Балкан – парк за всички”. 
 
За контакти и повече информация:
Д. Терзиева, e-mail: did@centralbalkan. bg
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg