Популацията на мечките в Национален парк „Централен Балкан“ е стабилна

02 Ноември 2017

Няма индикации за отрицателни тенденции в състоянието на мечките, обитаващи Национален парк „Централен Балкан“, сочат резултатите от теренните наблюдения на вида. Ежегодният мониторинг се проведе през октомври с цел да се проследи числеността, половата и възрастовата структура и др. на емблематичния за Парка вид. В рамките на два дни 40 паркови служители, заедно с представители на Държавно горско стопанство в Троян и Държавното ловно стопанство „Русалка“, обходиха 20 маршрута в защитената територия в търсене на следи от жизнената дейност на мечките.
Откритите дири, екскременти, маркировки по дърветата – следи от нокти и зъби, са база за определяне на приблизителната възраст на мечката, с какво се е хранила, кога е преминала през мястото. Обичайната предпазливост на мечката да избягва човешкото присъствие се проявява и по време на мониторинга. Наблюдавани са само две животни – 3-годишно мече и възрастна женска, но следи от жизнена дейност на вида са открити по десет от двайсетте маршрута.
Не са установени факти и обстоятелства, които да показват отрицателни тенденции в състоянието на мечата популация. 
Съгласно годишния план за мониторинг на биологичното разнообразие в НП „Централен Балкан“ през ноември предстоят теренни наблюдения на дивата коза.  
       

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg