Представител на Парковата дирекция участва в заключителната Конференция по проект „EMAS Easy Move it!” в Брюксел, Белгия

30 Май 2012

Генчо Илиев – главен експерт в Дирекцията на парка, участва в заключителната Конференция по проект „EMAS Easy Move it!” в Брюксел, Белгия. Поканата бе вследствие на участието на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” в изпълнявания от Фондация „ТАЙМ” международен проект „EMAS Easy Move it!”, като резултат от което беше подготвено и извършено сертифицирането на  Дирекциятапо EMAS.
Конференцията се състоя на 22 май, в Брюксел, Белгия, по време на Eевропейската Зелена седмица. Пред участниците нашият пратеник представи Системата за управление по околна среда на Дирекцията и резултатите,  постигнатите след въвеждането й. На конференцията са представени още различни екоиновации, основно в сферата на туризма, разработеното като част от изпълнението на проекта Ръководство за EAMS в сферата на туризма, заедно с Основни стъпки за използване на клъстерен подход от малки и средни предприятия в туристически регион за сертифициране по околна среда, споделен е и опит на участници от различни държави при прилагането им.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg