Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Приключи лятната академия за деца „Да се запознаем с НП „Централен Балкан“

28 Юни 2024
Приключи лятната академия на закрито, организирана и проведена от на Дирекция „Национален парк Централен Балкан и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ - гр. Габрово.

В рамките на инициативата, през месец юни, експерти от Д НПЦБ изнесоха интерпретационни беседи на 136 деца от 2-ри до 4-ти клас в пет училища на територия на Община Габрово. Еко академията бе част от образователната програма на Дирекцията за 2024г.
 
В заниманията с децата бяха дискутирани въпросите, свързани с опазването на околната среда, биоразнообразието в Национален парк „Централен Балкан“ и важността от защита на екосистемите и застрашените видове, както и въпроси свързани с подготовка за планински преходи и с дейностите на експертите на територията на Парка. Заниманията бяха проведени под формата на тематични игри с цел предоставяне на информация на децата по-достъпен за тях начин.

Училищата получиха образователно – информационни материали, а децата специални подаръци за активното си участие.