Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Провеждане на процедура за случайно разпределение на свободни пасища 2023

05 Май 2023
На основание т. VII.8. и Приложение №4 от Годишния план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2023 г. утвърден със Заповед № РД-58/31.03.2023 г. Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ обявява провеждане на процедура по случайно разпределение на свободни пасищни площи на територията на Националния парк.
 
Процедурата ще се проведе на два етапа. На 11 май 2023 г. (четвъртък), от 10:00 часа в парков офис „Калофер“ (гр. Калофер, ул. „Калофер войвода“ №33) ще се състои първия етап. Предмет на процедурата са свободни пасищни площи в паркови участъци „Стоките“, „Калофер“, „Карлово“, „Троян“ и „Клисура“. Наличните свободни пасищни площи в съответните паркови участъци по землища:
  • Парков участък „Стоките“ – 119,5 ха в землището на гр. Априлци; от 10:00 часа;
  • Парков участък „Калофер“ – 1055 ха (720 ха в землището на гр. Калофер и 335 ха в землището на с. Васил Левски); от 10:15 часа;
  • Парков участък „Карлово“ – 350,5 ха (221 ха в землището на гр. Карлово и 129,5 ха в землището на с. Кърнаре); от 11:00 часа;
  • Парков участък „Троян“ – 331 ха в землището на с. Черни Осъм; от 11:30 часа;
  •  и „Клисура“ – 1051 ха (120 ха в землището на с. Христо Даново, 10 ха в землището на с. Розино, 273 ха в землището на гр. Клисура и 648 ха в землището на с. Антон); от 12:00 часа.
 
На 12 май 2023 г. (петък), от 10:30 часа в парков офис „Рибарица“ (с. Рибарица, ул. „Георги Бенковски“ №188) ще се състои втория етап – разпределение на свободната площ в ПУ „Тетевен“ в размер на 267 ха в землището на с. Рибарица.
 
Кандидат-ползвателите, които не могат да участват лично в процедурата по разпределение, могат да участват чрез лица, които следва да бъдат упълномощени и да представят нотариално заверено пълномощно, в което изрично е посочено представителство пред Дирекция „НП Централен Балкан“.