Провежда се мониторинг на совите в НП „Централен Балкан“

21 Февруари 2018
Вече седмица продължава мониторинга на нощните грабливи птици в Националния парк. Теренната работа е в изпълнение на годишния план за мониторинг на биологичното разнообразие в Парка. Въпреки неблагоприятното време във високите части на планината,  парковите служители са установили горска улулица -  един от осемте вида сови, обитатели на Парка. 
Горската улулица  (Strix aluco) е средно голяма по размер нощна птица.  Централен Балкан  е дом за най-голямата от нощните грабливи птици - бухалът (Bubo bubo), рядък в Европа вид, с размах на крилете  до 180 см. В Парка гнездят над 5% от  бухалите, обитаващи нашата страна. Установена е и най-малката и най-рядко срещаната сова - врабчовата кукумявка (Glaucidium passerinum).  Популацията  е застрашена в национален мащаб и е  включена в Червената книга на България в категория „застрашен“
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg