Продължава есенното наблюдение на едри бозайници в Национален парк „Централен Балкан“

18 Октомври 2016

Продължава есенното наблюдение на едри бозайници в Национален парк „Централен Балкан“. То е част от годишния план на Дирекцията на парка, в който е заложен мониторинг на над 30 животински и растителни вида с висок природозащитен статус, разпространени в защитената територия.
В центъра на вниманието през септември и октомври е благородният елен, който по това време е в брачен период. Рогачите издават силен рев, с ритуални сражения помежду си впечатляват кошутите и налагат господството си над харемите.
Десетки са местата в Парка, където елените се събират и образуват така наречените сватбовища. В зависимост от различни фактори - климатични условия, фази на луната и др., периодът на сватбуване има различно начало, край и продължителност, но обикновено обхваща месеците от август до октомври.
По време на наблюденията парковите служители събират информация за общия брой елени на сватбовищата, възрастта на сватбуващия рогач, броя на кошутите около него, както и на младите рогачи. Отбелязват се и други подробности от брачния процес.
Данните се попълват в специално подготвен за целта полеви формуляр, а по-късно, информацията от него се въвежда в регионалната база данни на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие. Събраната информация дава възможност да се оценява и анализира състоянието на вида в Парка и при необходимост да се определят управленски мерки за подобряването му.
Мониторингът на благородния елен се извършва в режим на засилен контрол и охрана на сватбовищата. Целта е да се предотвратят опитите на бракониери да се възползват от струпването на беззащитни и уязвими животни на едно място.
През октомври и ноември предстои мониторинг на кафява мечка и дива коза в територията на Национален парк „Централен Балкан“.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg