Проект в партньорство с „Централен Балкан“ e номиниран за най-добър по програма LIFE

29 Май 2017

Проектът на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП)  „Опазване на царския орел и ловния сокол“, изпълняван в партньорство с Дирекцията на Националeн парк „Централен Балкан“, е сред номинираните за най-добър проект по Програма LIFE от 1992 г. досега. Номинациите са част от честването на 25-годишнината на Програмата на Европейския съюз. Едва 15 проекта са избраните измежду 4 300, изпълнени в последните 25 години.  Изборът е направен от специално жури на Европейската комисия, а номинациите са в три категории – „Природа и биоразнообразие“, „Околна среда“ и „Климат“.
Проектът „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България“ и е в категорията „Природа и биоразнообразие“. Във всяка категория ще бъдат наградени по два проекта, определени чрез гласуване във Фейсбук. Победителите  и носители на „Зелените награди“ ( Green Awards) ще станат известни  на 30 май, на официална церемония в Брюксел.
Резултатите от проекта за опазването на националната популация на царския орел са видими. От известните 3 двойки през 1994 г., през 2013 г. са установени 24. От изградените 36 изкуствени гнезда, три вече са заети от нови двойки царски орли. Поставени са и 30 изкуствени гнезда на ловни соколи по дървета в подходящи райони, предназначени за друг световно застрашен вид – ловния сокол.
„Централен Балкан“ е една от десетте специално защитени зони, част от екологичната мрежа Натура 2000 в България, в която са изпълнявани дейности от проекта. Създадени са условия за поддържане на местообитания на лалугери - предпочитаната от царските орли храна. През 2010 г. е възстановен съществуващ високопланински заслон за сезонно отглеждане на селскостопански животни, битова част за пастири и чешма в м. Розинска мандра в парков участък “Клисура“. Почистени са общо 50 хектара пасищна площ.
Програма LIFE е финансов инструмент на ЕС, който подкрепя европейски проекти за опазване на околната среда, природата и борбата с климатичните промени. От създаването си досега LIFE е съфинансирала повече от 4300 проекта.
Проектите по компонент „Природа и биологично разнообразие" имат за цел подобряване на опазването на застрашени видове и местообитания. По този начин се подпомага прилагането на Директивите за птиците и местообитанията и изграждането на мрежата от защитени зони „Натура 2000". Със своите повече от 27 000 зони, мрежата Натура 2000 е едно от най-впечатляващите постижения на ЕС в областта на природозащитата.
Проектът  „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България” (LIFE 07 NAT/BG/000068), в който БДЗП е водеща организация, е първият български проект по Програма LIFE на ЕС. Той е отличен с редица международни признания - награден e като един от петте „Най-добър от най-добрите“ LIFE проекти в категорията „Природа“ за 2014 г., като получи и наградата Натура 2000, както и наградата за добри практики на Renewable Grid Initiative. 

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg