Проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в НП "Централен Балкан", 2019 г.

22 Януари 2019

Със заповед на директора на Парковата дирекция е оповестен проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк "Централен Балкан" за 2019 г.

Планът се изготвя в съгласие със Закона за защитените територии и има за цел да организира поддръжката и регулацията на местообитания във високопланинската част на „Централен Балкан” чрез въвеждане на успешни практики за паша на селскостопански животни и сенокос, като същевременно създава условия за устойчив поминък на местното население. В него са регламентирани вида и броя на селскостопанските животни, които могат да пасат в пределите на Парка, местата и периодите за паша, начинът и периодите на добиване на сено, процедурата за достъп до този ресурс на стопаните и др. 

С пълния текст на проекта на Годишния план за пашата и ползването на сено за 2019 г.  може да се запознаете от тук.

Парковата дирекция кани също всички заинтересовани страни на среща-представяне на проекта на документа, както и на реда и условията за ползване на планинските пасища на територията на Парка през 2019 г.

Две паралелни срещи с еднакъв дневен ред ще се състоят на 7 февруари 2019 г., четвъртък, от 10:30 часа:
  • в гр. Карлово, зала „Васил Караиванов“ (сградата на Община Карлово на ул. „Петко Събев“ №1). 
  • в гр. Троян, в офиса на Парковата дирекция , намиращ се на ул. „Г. С. Раковски“ №55, ет. 3 (сградата на Данъчна служба)
Уважаеми ползватели и кандидат-ползватели на пасища в Национален парк „Централен Балкан“, вярваме, че участието Ви в срещата ще бъде от взаимна полза!
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg