Проект на годишен план за пашата и ползване на сено в НП "Централен Балкан", 2018 г.

26 Януари 2018

Със заповед на директора на Парковата дирекция е оповестен проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк "Централен Балкан" за 2018 г.

Планът се изготвя в съгласие със Закона за защитените територии и има за цел да организира поддръжката и регулацията на местообитания във високопланинската част на „Централен Балкан” чрез въвеждане на успешни практики за паша на селскостопански животни и сенокос, като същевременно създава условия за устойчив поминък на местното население. В него са регламентирани вида и броя на домашните животни, които могат да пасат в пределите на Парка, местата и периодите, в които това става, начинът и периодите на добиване на сено, процедурата за достъп до този ресурс на стопаните и др. 

С пълния текст на проекта на Годишния план за пашата и ползването на сено за 2018 г.  може да се запознаете от тук.

В периода 12 - 16 февруари Парковата дирекция ще организира среща 
със заинтересованите страни за представяне на Годишния план за пашата и ползването на сено в НП "Централен Балкан", 2018 г. Точният ден, начален час и мястото на срещата предстои да бъдат уточнени.
 

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg