Проект на Годишен план за ползване на гъби и диворастящи плодове, които не са от лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“, 2019 г.

05 Юни 2019
Предоставяме на вниманието Ви оповестен със заповед на Директора на ДНПЦБ проект на Годишен план за ползване на гъби и диворастящи плодове, които не са от лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“ – 2019 г. (Плана) г., приемането на който е задължително условие за издаване на разрешително за събиране на гъби и на диворастящи плодове на територията на парка. Целта на Плана е да регулира и администрира ползването на гъби и на диворастящи плодове на територията на НП Централен Балкан, при което да не се допуска увреждане на природните местообитания и целевите видове, като се създадат предпоставки за развитието на екологосъобразен поминък на населението. Гъбите и диворастящите плодове в естествените им находища се опазват от увреждане и унищожаване с цел осигуряване на устойчивото им ползване като част от естествения растителен и гъбен генетичен фон със сегашна или бъдеща ценност.

С пълния текст на проекта на Годишния план за ползване на гъби и диворастящи плодове, които не са от лечебни растения за 2019 г.  може да се запознаете от тук.

Всички заинтересувани лица и организации могат да подадат писмени предложения и възражение по проекта на Плана в срок до 05.07.2019 г. вкл. в Централния офис на ДНПЦБ, адрес: гр. Габрово, ул. Бодра смяна № 3, ет. 3.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg