Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Променен режим на път

03 Юли 2024
Със заповед № РД-150/03.07.2024 г. на Директора на Дирекция Национален парк „Централен Балкан" се въвежда временно ограничение за движението, престоя и паркирането на моторни превозни средства (МПС) (вкл. ATV и UTV от всички класове) по път №12 Троянски проход – х. „Дерменка“ за периода 10.07. – 31.12.2024 г. В режим на ограничен достъп по път №12 Троянски проход – х. „Дерменка“ с цел туризъм се допуска движението на до 10 МПС на ден само в дните събота, неделя и официални празници. Движението на МПС по посочения път се извършва след издаване от страна на ДНПЦБ на съгласувателно писмо по реда на §7 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за защитените територии (ЗЗТ). За получаване на съгласувателно писмо по реда на § 7 от ПЗР на ЗЗТ физическото/ юридическото лице е необходимо да подаде писмено заявление по образец. Въвежда се и съгласувателен режим за движението на МПС във връзка със стопанисването на туристически обекти (заслон „Орлово гнездо“ и хижа „Дерменка“) и ползвателите на природни ресурси, притежаващи валидни позволителни/ разрешителни за ползване на съответния ресурс.
Пълния текст на заповедта може да намерите тук.