Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Първо посещение на експерти от ЮНЕСКО в Биосферен парк „Централен Балкан“

28 Март 2023
Състоя се първото експертно посещение в Биосферен парк „Централен Балкан“ в рамките на инициативата за институционална подкрепа Earth Network на ЮНЕСКО. Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ е одобрена за участие в програмата, която предоставя експертна помощ за повишаване на капацитета на администрации на биосферни резервати и паркове, глобални геопаркове, други обекти под егидата на ЮНЕСКО.
Парковата дирекция е избрана да получи подкрепа при организирането на координиращия орган на Биосферен парк „Централен Балкан“, в който представителство намират още и 5-те общински администрации от преходната зона на Биосферния парк и Изпълнителната агенция по горите. Мисията в Централен Балкан предвижда три едноседмични посещения на до трима международни експерти с опит в управлението на подобни обекти.
През изминалата седмица Петр Чупа – заместник-директор на Биосферен резерват „Долна Морава“, Чехия, се запозна с характеристиките на Биосферен парк „Централен Балкан“, с идейното предложение за звено, координиращо съвместните инициативи на отговорните администрации, с част от партньорската мрежа на Биосферния парк. На среща с партньорите той представи основните възможни управленски модели на обекти от ранга на Биосферен парк „Централен Балкан“, акцентира върху моделите с участие на възможно най-много заинтересовани страни и представи добрите практики в чешкия биосферен резерват. Господин Чупа е с над 20-годишен опит в областта на съвместното управление на Биосферен резерват „Долна Морава“ и участник в нелекия процес на създаване на координиращото му управленско звено.
Пълноценното функциониране на един биосферен парк зависи до голяма степен от създаването на управленска структура, базирана на целта за създаване на модел за устойчиво развитие при отчитането на интересите на всички заинтересовани страни. Нашето законодателство не предвижда специфична организация и управление на тези територии (както е и в много други страни), което дава поле за инициативността на новосъздадените партньорства между местните общности и държавни институции от различен ранг.
За организирането на координиращия орган на Биосферен парк „Централен Балкан“ е необходимо ново ниво на сътрудничество (над това на обичайните задължения) на 5 общински администрации, Изпълнителна агенция по горите и Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ – седемте страни, създали и подписали номинационния файл на Биосферния парк. Усилията на Министерството на околната среда и водите и Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ са насочени за организиране на такъв съвместен подход на управление. Разработен е проект на управленски модел, който да бъде приложен съвместно от седемте партньори. Очаква се с подкрепата от експертите от програмата Earth Network този проект да се развие и подобри, така че да бъде намерена формулата за най-ефективния легитимен управляващ орган на новата възможност за сътрудничество в полза на местните общности, наречена Биосферен парк „Централен Балкан“.
Припомняме, че след решение, взето на 29-ата сесия на Международния координационен съвет по Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО (MAB – ICC), провела се в периода 12 – 15 юни 2017 г., са обявени 4 български биосферни парка – „Централен Балкан“, „Червената стена“, „Сребърна“ и „Узунбуджак“. Това решение направи възможно България да продължи участието си в Програмата, променила своя фокус от строгата природозащита към хармоничното взаимодействие между човека и природата. Освен че е сред първите страни в света, включили се активно в изграждането на мрежата от биосферни резервати, България е и сред страните с най-представителни компоненти. Днес имаме възможността и предизвикателството да моделираме новата мрежа биосферни паркове по начин, който освен да гарантира съхраняването на природното ни наследство, ще осигури преки и забележими ползи за местните общности, подкрепили номинирането на обектите през 2016 г. Повече информация за Биосферен парк „Централен Балкан“ може да намерите тук.