Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Разселени са първите главочи на територията на НП „Централен Балкан“

02 Август 2022
     В изпълнение на договор № 97 МВ 7/19.08.2021 г. „Възстановяване и опазване на главоч в Национален парк Централен Балкан“, през месец юли  беше извършено разселване на първите главочи на територията на Националния парк. Разселените рибки са от донорна популация от реки извън Парка, уловени през 2021 год. Главочите са отглеждани до настоящия момент в изградената лабораторна установка. При лабораторни условия е извършено естествено размножаване на вида в контролирани условия.
    За осъществяване на интродукцията на главоча на територията на НП „Централен Балкан“ са подбрани 3 речни участъка в р. Черни Осъм, оценени с най-висока степен на пригодност за създаване и поддържане на жизнеспособни популации на вида.
    Екип от Биологическия факултет на Софийски университет извърши маркиране на предназначените за въвеждане в речните участъци рибки. Маркирането е извършено с маркери, които могат да се проследяват дистанционно. В подбраните речни участъци - микрорезервати са разселени общо 30 екземпляра - по десет във всеки участък. Извършеното разселване на главочи е част от изпълнението на етап 4 Реинтродукция на екземпляри от донорна популация в микрорезерватите (убежищата) от Договора. Изпълнителят ще осъществява мониторинг на оцеляемостта, нарастването и разселването на индивидите в микрорезерватите.