Резерват „Еленова гора“ и поддържан резерват „Чамджа“ – с планове за управление

29 Февруари 2016
Със заповед на Министъра  на околната среда и водите Ивелина Василева  са утвърдени плановете за управление на  резерват „Еленова гора“  и поддържан резерват „Чамджа“.  Заповедта е публикувана в Държавен вестник , бр. 11 от 9 февруари 2016 г.
Двата плана са разработени в рамките на Проект „Централен Балкан“ - парк за всички“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Р. България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 32013г.“ и изпълнен от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“.
Ще припомним, че преди десет години  - 2006 г., управлението на резерват „Еленова гора“  и поддържан резерват „Чамджа“ е поверено на Парковата дирекция.
Резерват „Еленова гора“
Резерватът е обявен през 1961 г. със заповед на тогавашното Главно управление на горите при Министерския съвет и поставя под защита естествено буково насаждение в м. Еленова гора, с площ 53.7 ха, землище с. Скобелево, Община Павел Баня. Буковата гора е със средна  възраст 130 год. Средната височина на дърветата е около 30 м, но се срещат и по-високи исполини. Сред вековните букаци могат да се видят поединично елови дървета, габър и явор.
 Поддържан резерват „Чамджа”
„Чамджа” е обявен като резерват през далечната 1949 г. с Постановление на Министерството на горите, за да опази рядко естествено находище от черен бор в Стара планина. Със заповед на Министъра на околната среда и водите, през 1999 г. е прекатегоризиран в поддържан резерват.
Площта на поддържания резерват е  66.4 ха. Намира се в землището на с. Христо Даново, Община Карлово. Боровата гора е със средна възраст 109 години и представлява европейски значимо природно местообитание. Отделни  дървета достигат 150-200 год.
Освен ролята си да запази черния бор, поддържаният резерват е и еталон за сравнение на естественото развитие на екосистемите в него и в съседните територии, където има антропогенна намеса.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg