Решение за избор на изпълнител

04 Октомври 2011

С Решение № 83-ИИ-12 от 03.10.2011 г. е обявен изпълнител на обществена поръчка с предмет:„Паркови входове и мебел, визуализация „Публичност” в изпълнение на дейности по проекти, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” по обособени позиции:
 
  Обособена позиция 1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВХОДОВЕ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК” И ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЕЛИ - ПРОЕКТ № 58301-30-450
  Обособена позиция 2 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОЧИВКА - ПРОЕКТ № 58301-30-450
  Обособена позиция 3 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ „ПУБЛИЧНОСТ” - ПРОЕКТ № 58301-30-450
  Обособена позиция 4 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ „ПУБЛИЧНОСТ” - Проект № 58301-32-452
Решение
 

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg