Решение за избор на изпълнител

22 Април 2013
на обществена поръчка – открита процедура по Закона за обществени поръчки, открита с Решение 83-ЦБ-1/09.01.2013 г.  на Директора на Д „НП Централен Балкан” с предмет „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОДИТОРСКИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН – ПАРК ЗА ВСИЧКИ“ по Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г. в изпълнение на Проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013 г.

Решението може да видите тук.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg