Решение за промяна на открита процедура за възлагане на обществена поръчка

30 Януари 2014
С решението за промяна на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ НАТУРА“, в изпълнение на проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, може да се запознаете от тук или от информацията за процедурата в раздел  Администрация/Управление/Обществени поръчки.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg