Световен ден на околната среда

05 Юни 2019
Днес е 5 юни – Световен ден на околната среда. Отбелязва се всяка година за насърчаване на осведомеността и действията за опазване на околната среда в световен мащаб.
 
Началото
Изборът на датата е свързан с 5 юни 1972 г., когато започва работа Конференцията на ООН по проблемите на околната среда. Световният ден е провъзгласен на 15 декември 1972 г. с резолюция на 27-та сесия на Общото събрание на ООН в Стокхолм, Швеция. Тогава е приета Декларация за околната среда, която е и първият международен договор за принципите на екологична защита на Земята. В своята резолюция, Общото събрание призовава държавите и организациите, членуващи в ООН, да организират в този ден прояви, демонстриращи стремежа им да опазват и подобряват околната среда. На 27-ата сесия на Общото събрание е създадена и нова организация в рамките на ООН - Програма на ООН за околната среда (ЮНЕП) и всяка година празникът се отбелязва под нейната егида.
Кампанията за отбелязване на 5 юни днес се е превърнала в глобална платформа, посветена на опазването природата и популяризирана в над 100 страни. На 5 юни ООН връчва тематична награда на заслужили в областта държавни, политически и обществени дейци, допринесли с дейността си за опазването на околната среда - "Глобал-500".
 
Замърсяване на въздуха 2019
Темата на Световния ден на околната среда за 2019 г. е „Замърсяване на въздуха“ и призовава за действия в борбата срещу едно от най-големите екологични предизвикателства на нашето време. Близо 7 милиона души по света ежегодно умират преждевременно в резултат на замърсяване на въздуха. Около 4 милиона от тях обитават Азиатско-Тихоокеанския регион. В световен мащаб общо 9 от 10 души са изложени на нива на атмосферно замърсяване, надвишаващи нормите, разглеждани като безопасни от Световната здравна организация.
Замърсеността на въздуха влияе не само върху здравето на човека и растежа на икономиката. Много от замърсителите, са причина и за глобалното затопляне. Фините прахови частици (ФПЧ), които са резултат от работата на дизеловите двигатели, изгорените отпадъци и отоплението на твърдо гориво, са токсичен замърсител, с кратък жизнен цикъл и значително влияние върху климата. Ако намалим емисиите на такива замърсители, може да забавим глобалното затопляне с до 0.5°C през следващите няколко десетилетия.
Метанът, голям процент от който се получава като резултат от селскостопански дейности, е друг атмосферен замърсител. Емисиите от метан допринасят за образуването на приземен озон, който предизвиква астма и други респираторни заболявания. Този газ има значително по-голямо влияние върху глобалното затопляне дори от въглеродния диоксид.
Какво можем да направим
„Не можем да спрем да дишаме, но ние можем да предприемем стъпки за подобряване качеството на въздуха“. Тази година Световният ден на околната среда дава възможност на всеки от нас да се включи в борбата срещу замърсеността на въздуха по света. И не е нужно да чакаме до 5 юни, за да предприемем действия - от колоездене или ходене на работа пеша и обратно, до рециклиране на отпадъка от домакинството и изискване от местните власти да подобрят зелените пространства в града. Ето още няколко идеи:
•Изключи светлините и електроуредите, които не използваш.
•Провери категорията ефективност на системите си за домашно отопление и готварските печки, за да използваш модели, които пестят пари и щадят здравето.
•Не изгаряй отпадък – това директно допринася за замърсяването на въздуха.
Какво друго можем да направим, за да се справим с този проблем?
Сподели своите идеи в социалните мрежи, като използваш хаштаг #worldenvironmentday.
 
Предизвикателство с маски
На тазгодишното издание на Световния ден на околната среда, международната организация, която провежда кампанията на наднационално ниво, приканва всички в периода от 24 май до 5 юни да се включат в Предизвикателството с маски. Според организаторите,  маската за лице е добър начин да бъде показано на правителствата по света, че хората искат да дишат чист въздух.
Известни личности и посланици на идеята призовават:
Нека решим какво да предприемем, за да „Победим замърсяването на въздуха“ – #BeatAirPollution
Ето още няколко примера:
•Използвай обществен транспорт, пътувай споделено, карай велосипед или се придвижвай пеша.
•Премини на хибриден или електрически автомобил и използвай електрически таксита.
•Изключи двигателя на автомобила, когато не си в движение.
•Компостирай органичните хранителни продукти и рециклирай неорганичните отпадъци.
•Използвай нетоксични бои.
Заедно можем да „Победим замърсяването на въздуха“!
 
 
Ще припомним, че ролята на Национален парк „Централен Балкан“ като защитена територия –  наред с опазване на биоразнообразието, има своето значение и с предоставяните регулиращи услуги – нематериалните ползи от процесите в екосистемите. Направената през 2015 г. по поръчка на Парковата дирекция Оценка на екосистемните услуги, предлагани от горите на НП „Централен Балкан“, изчислява общата им икономическа стойност на 5 314,88 лв./хa/год.  Пряка връзка с чистотата на въздуха и осигуряване на благоприятен микроклимат има услугата „Смекчаване и регулиране на въздействията от промените в климата“. След оценка на общия запас от усвоен въглерод на територията на НП, както и капацитета на горите за усвояване на въглероден диоксид, икономическите ползи на тази услуга са остойностени на 718,80 лв./хa/год. 
 
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg