Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Седмицата на гората 2024

01 Април 2024
През 2024 г. от 1 до 7 април честваме седмицата на гората.

Защо горите са толкова важни за планетата?

Горите отделят кислород и абсорбират въглероден диоксид като по този начин допринасят за стабилността на климата. Задържат част от валежите в почвата, снабдявайки ни с вода и подобрявайки качеството ѝ в реките, и предотвратяват ерозията. Те също така осигуряват дом на повече от половината от всички сухоземни видове – богато разнообразие от живот, което поддържа функционирането на толкова много природни системи.
Горите помагат за предотвратяване на ерозията и обогатяват и запазват почвата, като помагат за защита на общностите от свлачища и наводнения и произвеждат богатия горен почвен слой, необходим за отглеждане на растения и култури. Горите също играят важна роля в глобалния воден цикъл, пренасяйки водата по земята чрез освобождаване на водни пари и улавяне на валежите. Те също така филтрират замърсяването и химикалите, подобрявайки качеството на водата, достъпна за използване от човека. Унищожаването на горите има косвен ефект върху селското стопанство и може да засегне производството на храната, която ядем.
Човешкото здраве е неразривно свързано със здравето на горите. Обезлесяването има сериозни последици за здравето на хората, пряко зависими от горите, както и тези, живеещи в градовете, тъй като увеличава риска от преминаване на болести от животни към хора. Междувременно е доказано, че времето, прекарано в гората, има положителна полза при състоянияна сърдечно-съдови заболявания, респираторни проблеми, диабет и психично здраве.
Тъй като горите са дом на над 80% от сухоземното биоразнообразие, включително 80% от земноводните, 75% от птиците и 68% от бозайниците.Когато отнемаме гората, не си отиват само дърветата. Цялата екосистема започва да се разпада, с тежки последици за всички нас. Горите осигуряват местообитания за растения и животни, включително някои от най-емблематичните видове на нашата планета като тигър, гигантска панда, горила и орангутан.
Загубата на местообитания е една от основните причини за загуба на биоразнообразие, тъй като земята, която някога е била гора, се изсича за други цели. Популациите на обитаващи гори диви животни (които включват бозайници, птици, влечуги и земноводни) са намалели средно с 69% от 1970 г. насам, като тропическите гори като Амазонка са най-силно засегнати.
 
Горите в Нaционален парк „Централен Балкан“.
 
Горите – естествени, вековни, са сред най-ценните съкровища на Парка. Те заемат 61 % от територията, голяма част от тях строго защитени с включването им в резервати. Средната възраст на горите е 122 г., а на широколистните – 124 г.
Широколистните видове съставят 85 % от горите.  Буковите гори покриват 44% от  територията на „Централен Балкан“. В тези гори се срещат и явор, , обикновен габър, балканска жешля, шестил, обикновена ела.
Смесените елово-букови гори, както и буковите гори с подлес от лавровишня  или тис са особена ценност за Парка и природозащитата. В Парка е установено най-голямото тисово находище у нас. В участъка между върховете Картала и Юмрука се намира единственото в Стара планина и най-северно находище на балканския ендемит бяла мура.
В Парка се намира и едно от съкровищата на планината – вековните букови гори, сред които най-обширният защитен буков масив в Европа, които осигуряват свеж въздух и са последен дом на много застрашени видове и редки екосистеми. Те заемат над 30 000 ха(300кв. км) и средната им възраст е около 135 г., а на места се срещат дървета на възраст над 240г.
През 2017 г. най-представителните букови гори в деветте резервата на Парка са включени в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО като част от сериен обект „Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа“.
 
За да запазим живота на Земята, трябва да опазим нашите гори. Без тях нашата планета ще бъде едно безжизнено и пустинно място.