Сигнал за бракониерство в „Централен Балкан“ провери дирекцията на парка

07 Декември 2017

Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провери сигнал за присъствие на хора с ловно оръжие в хижа „Певците“ - парков участък Карлово, в защитената територия където внасянето на ловно оръжие и ловът са забранени. В хижата парковите охранители са посрещнати от петима мъже с шест ловни кучета. Открита е ловна пушка, законно притежавана от едно от  лицата и спортен мотоциклет без регистрационен номер.  Пред хижата са намерени вътрешности от животно, видимо по-скоро убито отколкото разкъсано от ловни кучета, както опитали да обяснят петимата мъже на парковите служители. След оглед на района в храстите е намерена самоделна ловна пушка. При тези обстоятелства обективно възникват подозрения за бракониерски намерения. По указания от Районното управление на полицията в Карлово, парковите служители  са придружили лицата до с. Иганово, където са предадени на полицейския екип.
Мъжете са отведени за разпит в Карлово. От  парковата дирекция са съставени два констативни протокола – общ за случая и на притежателя на ловната пушка. Изясняването на фактите и обстоятелствата продължава.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg