Сигнал за пожар на територията на Национален парк Централен Балкан

07 Май 2012

Сигнал за пожар на територията на Национален парк Централен Балкан е получен в 12,30 часа вчера - 6 май, от служител на Държавното горско стопанство в гр. Пирдоп. Мястото на пожара е на границата между гората и безлесната част под х. „Планински извори”. Към него веднага тръгват служители от парковата охрана в Парков участък Клисура и успяват да овладеят огъня до 17.30 часа на същия ден. Установено е, че вътрешността на две букови дървета е била запалена, което навежда на мисълта за умишлен палеж като причина за пожара.  Засегнатата площ е около 3 дка, повърхностно са изгорели сухи треви и хвойна. Не са засегнати консервационно значими видове и находища.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg