Служители на Дирекцията провеждат мониторинг на видовете от семейство Сънливцови (Gliridae) в Национален парк „Централен Балкан“.

05 Април 2021
Служители на Дирекция "Национален парк Централен Балкан“ и Природонаучен музей – с. Черни Осъм изработиха 32 бр. къщички за сънливци. Тридесет от къщичките бяха поставени в района на КИП „Нешковци“, ПУ „Троян“ с цел провеждане на мониторингови наблюдения на видовете от семейство Сънливцови (Gliridae), а две ще бъдат поставени в двора на Природонаучния музей и ще се използват за образователни нужди.
В България естествено се срещат 4 вида сънливци - обикновен сънливец (Glis glis), лешников сънливец (Muscardinus avellanarius), горски сънливец (Dryomys nitedula) и мишевиден сънливец (Myomimus roachi). Последния обитава само най-югоизточните части на страната, а останалите могат да се открият в почти цялата страна. Хранят се предимно със семена и плодове, а зимата изпадат в хибернация.
Мониторинговите наблюдения включват посещение на къщичките и проверяване за наличие на видове сънливци, както и улавяне на индивидите и определяне на пол и възраст.  Те ще бъдат провеждани съвместно от служители на НП „Централен Балкан“ и Природонаучен музей – с. Черни Осъм.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg