Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Служители от парковата охрана преминаха обучение за извършване на проверки по Закона за биологичното разнообразие

13 Март 2023
През изминалата седмица бе проведено обучение на служители от парковата охрана на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ за съставяне на констативни протоколи във връзка със задължителните годишни проверки по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). За целта бяха посетени три отделни находища в охранителен участък Беклемето на вида елвезиево кокиче (Galanthus elwesii Hook. f.), включено в Приложение 3 на ЗБР. В планираното за годината обучение се включиха общо седем служителя от отдел „Контрол и охрана“ и началник на отдел „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“ към Дирекция „Национален парк Централен Балкан“
 
! Знаете ли, че елвезиевото кокиче за разлика от снежното кокиче (Galanthus nivalis)  има  широко зелено петно не само на върха, но и в основата на вътрешните околоцветни листчета, което е и основен белег за различаване на двата вида. Среща се нарядко в цялата страна. Основната заплаха пред елвезиевото кокиче е късането на цветовете за букети, изкореняването и пренасянето на отделни растения като декоративно и лечебно растение.