Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици се проведе за 47-и път.

18 Януари 2023
Шест служители на Национален парк „Централен Балкан“ участваха в тазгодишното среднозимно преброяване на водолюбивите птици, което се проведе от 12 до 15 януари 2023 г. Преброяването на зимуващите водолюбиви птици е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата с участието на близо 15 000 експерти и доброволци.
В язовир Сопот бяха наблюдавани  1069 броя водолюбиви птици от 6 вида, като най-многобройни са: голям корморан (Phalacrocorax carbo) - над 624 индивида, около 108 зеленоглави патици (Anas platyrhynchos). Установените други видове, които не са част от водолюбивите, са обикновен мишелов, щиглец, голям синигер, сива врана и др.
В река Осъм, бяха наблюдавани  22 броя водолюбиви птици от 5 вида. Освен 18-те зеленоглави патици и Голяма чапла (Ardea alba).Представителите на други три вида, които не са част от водолюбивите, са обикновен мишелов, фазан и гарван.
В язовир „Крапец“ експертите преброиха 492 броя водолюбиви птици от 7 вида. И тук най-многобройни са зеленоглавките – около 322 индивида, освен тях около 84 големи корморана и  25 бр. лиски. През тази година тук са наблюдавани и 8 броя фишове (Anas penelope) и 11 малки гмуреца (Tachybaptus ruficollis).
В язовир Малуша са установени 113  птици от 7 вида. Най-многобройни са  зеленоглавите патици (около 100), голяма бялата чапла, сива патица – 5 бр., фазан - 2 бр., и мишелов.
В язовир Хирево са наблюдавани 26 броя птици – 20 зеленоглави патици, 3 лиски и 3 зеленоножки.
Преброяването дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където зимуват. Много от тези места за част от екологичната мрежа „Натура“ 2000.
Преброяването се извършва в повече от 100 страни и включва около 25 000 влажни зони.