Стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

11 Декември 2013

„ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ НАТУРА“, в изпълнение на проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”
Документацията за участие може да разгледате и/или получите всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.00 ч. в Дирекция „НП Централен Балкан”  Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3, стая № 301.
 Заплащането на документацията става по банков път по сметка на възложителя:
IBAN: BG62SOMB91303137016101, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, Клон Габрово
Документацита за участие и повече подробности може да научите от тук   или от раздел Администрация/Управление/Обществени поръчки

Цена на документацията: 10 лв.
Краен срок за закупуване на документация: 10.01.2014г., 16.00 ч.
Краен срок за подаване на оферти: 20.01.2014г., 16.00 ч.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg