Стартира открита процедура

24 Октомври 2011


 Стартира Открита процедура по реда на ЗОП с предмет:
ИЗГОТВЯНЕ НА ЧАСТИ ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА НП ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН (АБИОТИЧНА, БИОТИЧНА, КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА; ПЪРВА ОЦЕНКА) ОТ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ 2012-2021”, в изпълнение на Проект № DIR – 593212-1-8 „Актуализиране на План за управление на Национален парк Централен Балкан”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”
 Документацията за участие може да получите всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.00 ч. в Дирекция „НП Централен Балкан” Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3, срещу представена квитанция за закупена документация.
 
Повече информация можете да получите тук:
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg