Стартира открита процедура

10 Декември 2012
Открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

„Предоставяне на специализирани финансово-счетоводни услуги
 по Проект DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”” 

в изпълнение на Проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”Референтен № на процедурата: BG 161PO005/11/3/3.2/05/26

Документацията за участие може да получите всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.00 ч. в Дирекция „НП Централен Балкан” Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3, стая № 301.
 
Заплащането на документацията става по банков път по сметка на възложителя:
IBAN: BG62SOMB91303137016101, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, Клон Габрово

Повече подробности можете да научите от  тук или в секция Администрация/Управление/Обяви, конкурси, поръчки/Обществени поръчки.

Цена на документацията: 10 лв.

Краен срок за закупуване на документация: 07.01.2013 г., 16.00 ч.
Краен срок за подаване на оферти: 14.01.2013г., 16.00 ч.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg