СТАРТ НА КАРИЕРАТА

14 Октомври 2014

За поредна година Дирекция „Национален парк Централен Балкан” участва в Програма „Старт на кариерата”, финансирана със средства от бюджета на Мистерството на труда и социалната политика, съгласно Националния план за действие по заетостта през 2014 г. Чрез нея се осигурява работа в публичната администрация на младежи с висше образование, които да натрупат опит в рамките на програмния срок – 9 месеца. Тази година Дирекцията предлага две позиции, по които кандидатите са подавали своите документи в съответната Дирекция „Бюро по труда”:

1.       В Дирекция „Биоразнообразие, планове, програми и проекти”, направления Биологически науки, Науки за земята и Горско стопанство;

2.       В Дирекция „Административни, финансови и правни дейности”, направление Право.
Списък с кандидатите за позициите ще бъде публикуван на интернет страницата на Агенцията по заетоста на 17.10.2014 г., след което следва насрочване дата за събеседване с кандидатите, отговарящи на поставените критерии.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg