Съветът на Европа поднови Европейската диплома на „Централен Балкан"

16 Юли 2018
Комитетът на министрите към Съвета на Европа поднови Европейската диплома за защитени територии на Национален парк „Централен Балкан“ за още десет години. Решението е от 4 юли т. г., когато Комитетът на министрите приема Резолюция CM/ ResDip (2018) 9, с която подновява европейската диплома за защитените територии, предоставена на Националния парк „Централен Балкан" до 21 октомври 2028 г.
В документа се подчертава, че при изготвянето му са взети предвид резолюцията за учредяване на европейска диплома за  защитени ландшафти, резервати и природни дадености, резолюцията от 2009 г. за присъждане на европейска диплома на НП „Централен Балкан“, както и изготвения доклад в резултат на проведената през 2017 г. оценителна мисия в Парка на независимия експерт Пиер Галан, представен на 21 и 22 февруари 2018 г. на заседанието на Групата от специалисти към Европейската диплома за защитените територии.
Национален парк „Централен Балкан“ бе удостоен с престижната диплома на 21 октомври 2009 г. и досега остава единствения български парк, носител  авторитетната награда. Притежаването на Европейска диплома предполага поддържането на изключителен европейски интерес, продължаване на добро управление и ежегодно докладване и даване на подходяща публична видимост на Европейската диплома.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg