Съобщение за отваряне на ценови оферти

10 Октомври 2011

ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „УКРЕПВАНЕ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТ: М. ПАНИЦИТЕ – ХИЖА „РАЙ” В ПАРКОВ УЧАСТЪК КАЛОФЕР - НП „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”
 
На 11.10.2011 г., от 13.00 часа, в зала Експерти на Дирекция „НП Централен Балкан” – Габрово, Централен офис в гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” 3, ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет:
 „УКРЕПВАНЕ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТ М. ПАНИЦИТЕ – ХИЖА „РАЙ” В ПАРКОВ УЧАСТЪК КАЛОФЕР - НП „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”
 
При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.
 
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg