Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Състояха се два образователни похода с деца по екопътека „Видимско пръскало“

27 Юни 2023
През изминалата седмица -  на 20 и 22 юни,  общо 58 деца на възраст между осем и девет години от СУ „Вела Благоева“ – гр. Велико Търново и техните преподаватели, изминаха маршрута на екопътека „Видимско пръскало“.

Походите бяха проведени като част от образователната програма на Дирекция „Национал парк Централен Балкан“ –„Паркът като класна стая“, инициатива „С рейнджър в „Централен Балкан“. Групите бяха придружени от рейнджъри и експерти, служители в Дирекцията на Парка.

По протежение на екопътеката, малките туристи успяха да се запознаят с особеностите на флората и фауната на Национален парк „Централен Балкан“, а в края на маршрута имаха възможност да се докоснат и до природата на резерват „Северен Джендем“  и водопад Видимско пръскало -  вторият по височина постоянно пълноводен водопад в защитената територия.

Децата научиха много за опазването на природата и нейните ресурси, значението на защитените територии, правилата, произтичащи от техните режими, както и възможностите за участие в различни природозащитни инициативи.