Състоя се и последният организиран пешеходен преход в буковите гори на Национален парк „Централен Балкан“ за 2021 г.

13 Септември 2021
Третият и последен за 2021 г. организиран пешеходен преход в буковите гори на „Централен Балкан“ – част от сериен обект от Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО, се проведе на 11 септември, събота.
По най-популярния маршрут в Националния парк – този от местността Паниците край Калофер до хижа „Рай“ 15 участници от цялата страна имаха възможност „от първа ръка“ да научат повече за Националния парк и резерватите в него, за престижното отличие на буковите гори, за работата на парковата администрация. Разходката по 23-километровото трасе, преминаващо в голямата си част през внушителните букови гори на резерват „Джендема“, не затрудни никого, благодарение на интересните разговори за природните характеристики на региона, биоразнообразието на „Централен Балкан“ и най-вече на горите в него, управлението на защитените територии, добри практики в природозащитата и много други теми от ежедневието.
През 2022 г. са планирани още три подобни екскурзии. Те имат за цел да се даде възможност на по-широк кръг хора да се докоснат до кътчета от българската природа, получили международно отличие.
През 2017 г. най-съхранените и най-представителните естествени букови гори от деветте резервата на Национален парк „Централен Балкан“ са включени като част от серийния транснационален обект на световното природно наследство на ЮНЕСКО „Старите и първични букови гора на Карпатите и други региони в Европа“. С площ от близо 11 хил. хектара българският компонент е най-голям по площ сред общо 78, разпределени в 12 европейски държави.
Посещенията в горите на „Централен Балкан“ се реализират в изпълнение на дейност „3.02. Повишаване на осведомеността на местно и национално ниво“ по Проект LIFE PROGNOSES – „Укрепване защитата на стари и първични гори в Европа чрез акцентиране върху обекти от Списъка на световното наследство“ (LIFE PRotection of Old Growth Forests in Europe: Natural heritage, Outline, Synthesis and Ecosystem Services (Strengthening primary and old growth forest protection in Europe by capitalising on World Heritage sites) LIFE20 PRE/BE/00011).
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg