Трима експерти от Парковата дирекция участваха в обучение в Гърция

11 Юни 2015

Трима от експертите на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ бяха поканени и участваха в 5-дневно обучение, свързано с ползването на пашата на селскостопански животни в защитени територии като инструмент за поддържане и управление на тревни местообитания. Организатор на обучението, в което се включиха и представители на Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие“ и на неправителствени организации, е Българска фондация „Биоразнообразие“ (БФБ), а мястото на провеждане бяха националните паркове „Делтата на река Вардар“ и „Преспа“ в Гърция.
През 2014 г. парковите служители и колегите им от НПО-сектора участваха активно при разработването от екип на БФБ на Стратегически план за управлението на високопланинските пасища в НП „Централен Балкан“. Сега те имаха възможността да направят сравнение между прилагането на „инструмента“ паша у нас и в гръцките защитени територии. Освен теренните посещения за запознаването с особеностите на ландшафта, местообитанията и местните традиции при пасищното животновъдство, участниците в обучението имаха възможност да контактуват с мениджърите на двата посетени национални парка, с местни животновъди и представители на местни НПО. По време на работни срещи бяха засегнати въпросите за оценка на въздействието на пашата върху тревните местообитания, натоварването на пасищата при различни условия, контрола по ползванията на природни ресурси в защитените територии, компенсаторните плащания за животновъдите, прилагащи „зелени практики“ при отглеждането на своите стада.
Освен основната тема за пашата в националните паркове, по време на обучението бяха дискутирани и други важни елементи от управлението на тази категория защитени територии, сред които проучване и мониторинг на биологичното разнообразие, туризмът и устойчивите практики на рекреация, ползването на други природни ресурси, трансгранично сътрудничество в областта на практическата природозащита, изграждането на инфраструктура с различно предназначение, режими и норми на парковете и др.
Участниците в учебното пътуване освен обменения опит с колегите от Гърция, ще съхранят и невероятните си впечатления от красотата на посетените паркове. Обширната делта на река Вардар и Преспанските езера очароваха всички с невероятното си биоразнообразие и с умелото съвместно представяне в тях на природното и културно наследство на региона.Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg