Удължен е срока за изпълнение на дейностите по проект „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в НП Централен Балкан”

13 Юли 2012

След заявено желание от страна на Д „НП „Централен Балкан”, бенефициент по Оперативна програма “Околна среда”, бе потвърдено удължаването на срока на Заповед № 478 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на Проект „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в НП Централен Балкан”.
Отчитайки, че удължаването е необходимо, поради независещи от бенефициента причини, Министърът на околната среда и водите одобри предложеното от Междинното звено на Оперативна програма „Околна среда” удължаване на срока на Заповедта със 7 месеца, с което крайният срок за изпълнение на дейностите вече е 15.10.2012 г., а крайният срок за изпълнение на Заповедта – 15.02.2013 г.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg