Установен е нов за Национален парк „Централен Балкан“ вид гъба

04 Февруари 2020
Листовидна грифола – нов за Националния парк вид гъба, е намерен  по време на мониторинг на горите през м. октомври миналата година. Служители на Парковата дирекция откриват едно плодно тяло в смесена гора на около 1200 м н.в.  Част от гъбата е взета и изпратена на водещи експерти в областта на микологията за определяне. Те са категорични, че става дума за Листовидна грифола (Grifola frondosa (Dicks.) Gray). Видът е  съобщаван до момента в България само за Знеполски район (Голо Бърдо – резерват „Острица“) и Родопите (Западно над Велинград). Гъбата паразитира по живи дървета или пънове в смесени и широколистни гори. Плодното тяло е масивно - до около 40 см и образува големи туфи в периода м. юни – м. октомври.
Видът Листовидна грифола е включен в Червения списък на гъбите в България,  застрашен вид  в Червената книга на Р България. 
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg