Установен е нов за Национален парк „Централен Балкан“ растителен вид

16 Юни 2020
Установен е нов за Национален парк „Централен Балкан“ растителен вид - самардала (Alium siculum). Парков служител открива находище на вида през миналата година в парков участък „Тъжа“. По време на тазгодишния мониторинг на кафява мечка, експерти от Парковата дирекция откриват второ находище – в резерват „Стара река“, парков участък „Карлово“, което потвърждава наличието на самардала в защитената територия и дава основание за официалното му обявяване.  Видът не е включен в списъка на висшите растения в НП „Централен Балкан“.
Самардалата е тревисто многогодишно растение. Отнася се към семейство Кокичеви (Amaryllidaceae). Наричат я още български лук или български чесън.
В България самардалата се използва предимно като подправка.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg