Утвърден е годишен план за ползване на лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“, 2020 г

18 Юни 2020
Със Заповед № РД-90/ 18.06.2020 г. на Директора на ДНП Централен Балкан бе утвърден Годишен план ползване на лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“, 2020 г (План 2020).

В плана са разписани процедурите по определяне на допустимите за събиране количества от ресурсите от лечебни растения. Количествата се предоставят с оглед осигуряване на екологосъобразен поминък на населението чрез успешни практики за гарантиране на навременно провеждане на сезонната кампания по ползване на лечебни растения, създавайки предпоставки за развитието на екологосъобразен поминък на местното население.

Изпълнението на този план ще осигури по-качествено обслужване на заявителите при осъществяване на законосъобразната процедура по разглеждане на заявленията и издаване на надлежни позволителни за събиране на лечебни растения от ДНПЦБ, както и ще предотврати потенциални конфликти при охраната и контрола на природните ресурси, предмет на План 2020.

Пълния текст на Плана и приложенията към него можете да намерите тук. 
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg