Утвърден е годишен план за ползване на лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“, 2021 г

21 Юли 2021
Със Заповед № РД-103/ 21.07.2021 г. на Директора на ДНП Централен Балкан бе утвърден Годишен план ползване на лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“, 2021 г (План 2021).

В плана са разписани процедурите по определяне на допустимите за събиране количества по места от ресурсите от лечебни растения с оглед развитието на екологосъобразен поминък на местното население.

Пълния текст на Плана и приложенията към него можете да намерите тук. 
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg