Утвърден е Годишният план за пашата и ползването на сено в НП „Централен Балкан“, 2016 г.

26 Февруари 2016

Със Заповед на Директора на Парковата дирекция днес, 26.02.2016 г. е утвърден Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2016 г. Заповедта, Планът и всички приложения към него могат да бъдат открити тук.
В едномесечния срок след оповестяването на Проекта на Плана се приемаха писмени предложения и възражения по предвидените в него процедури. Проведени са две срещи с ползватели и кандидат-ползватели на пасищни площи в „Централен Балкан“ в градовете Карлово и Троян.
Комисия разгледа всички постъпили писмени мнения, предложения и възражения и отрази приетите от тях в утвърдения Годишен план.
Приемът на заявления за ползване на пасища в Парка през 2016 г. започва на 29 февруари, понеделник, и ще продължи до 18 март, петък.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg