Утвърден е Годишният план за пашата и ползването на сено в НП „Централен Балкан“, 2018 г.

28 Февруари 2018
Със Заповед на Директора на Парковата дирекция днес, 28.02.2017 г. е утвърден Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2018 г. Заповедта, Планът и всички приложения към него могат да бъдат открити тук.
В едномесечния срок след оповестяването на проекта на Плана се приемаха писмени предложения и възражения по предвидените в него процедури. Проведени са две срещи с ползватели и кандидат-ползватели на пасищни площи в „Централен Балкан“ в градовете Карлово и Троян.
Комисия разгледа всички постъпили писмени мнения, предложения и възражения и отрази приетите от тях в утвърдения Годишен план.

Приемът на заявления за ползване на пасища в Парка през 2018 г. ще се състои съгласно следния график:
  • Централен офис, 27 – 29 март 2018 г. от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа; адрес и тел. за контакти: гр. Габрово 5300, ул. „Бодра смяна“ №3, тел.: 066 801 277.
  • Офис „Рибарица“, 12 – 13 март 2018 г. от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа; адрес и тел. за контакти: с. Рибарица 5720, Кметство Рибарица, тел.: 0889 781 822.
  • Офис „Априлци“ 14 – 15 март 2018 г. от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа; адрес и тел. за контакти: гр. Априлци 5641, ул. „Васил Левски“ №84, тел.: 0889 862 218.
  • Офис „Карлово“, 6 – 9 март 2018 г. от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа; адрес и тел. за контакти: гр. Карлово 4300, ул. „Водопад“ №35, тел.: 0886 761 561.
  • Офис „Калофер“, 19 – 22 март 2018 г. от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа адрес и тел. за контакти: гр. Калофер 4370, ул. „Калифер Войвода“ №33, тел.: 0887 905 746.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg