Утвърден е Годишният план за пашата и ползването на сено в НП „Централен Балкан“, 2019 г.

25 Февруари 2019
Със Заповед на Директора на Парковата дирекция днес, 25.02.2019 г. е утвърден Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2019 г. Заповедта, Планът и всички приложения към него могат да бъдат открити тук.
В едномесечния срок след оповестяването на проекта на Плана се приемаха писмени предложения и възражения по предвидените в него процедури. Проведени са две срещи с ползватели и кандидат-ползватели на пасищни площи в „Централен Балкан“ в градовете Карлово и Троян.
Комисия разгледа всички постъпили писмени мнения, предложения и възражения и отрази приетите от тях в утвърдения Годишен план.

Приемът на заявления за ползване на пасища в Парка през 2019 г. ще се състои съгласно следния график:
  • Централен офис, 25 – 28 март 2019 г. от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа; адрес и тел. за контакти: гр. Габрово 5300, ул. „Бодра смяна“ №3, тел.: 066 801 277.
  • Офис „Рибарица“, 18 и 19 март 2019 г. от 10:00 до 14:00 часа; адрес и тел. за контакти: с. Рибарица 5720, Кметство Рибарица, тел.: 0889 781 822.
  • Офис „Априлци“ 20 – 21 март 2019 г. от 8:00 до 14:00 часа; адрес и тел. за контакти: гр. Априлци 5641, ул. „Васил Левски“ №84, тел.: 0885 696 091.
  • Офис „Карлово“, 5 – 8 март 2019 г. от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа; адрес и тел. за контакти: гр. Карлово 4300, ул. „Водопад“ №35, тел.: 0886 761 561.
  • Офис „Павел баня“, 11 – 12 март 2019 г. от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа; адрес и тел. за контакти: гр. Павел Баня, ул. „Петко Колев“ №66, тел.: 0889 862 216.
  • Офис „Калофер“, 13 – 14 март 2019 г. от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа; адрес и тел. за контакти: гр. Калофер 4370, ул. „Калифер Войвода“ №33, тел.: 0887 905 746.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg