Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Участие в кампания "Да изчистим България заедно".

18 Септември 2023
В почистването се включиха 3 доброволци и 15 служители на Парка в различни паркови участъци, 
основно където посетителския поток е най-интензивен, както и около офис сгради на Парковото управление.
Въпреки променливите атмосферни условия, бяха събрани 15 чувала с отпадъци, 
които бяха предадени в съответните отпадъчни депа.

За поредна година Министерството на околната среда и водите 
е основен партньор на инициативата на bTV „Да изчистим България заедно“.
Отпадъците, събрани в рамките на кампанията, ще се депонират на регионалните системи за управление на отпадъците. 
Със съдействието на МОСВ общините са освободени от дължимите отчисления и обезпечения за количествата депонирани отпадъци по време на провеждането на кампанията.